Jeśli nie potrafisz stworzyć własnej strony skontaktuj się z nami

Logowanie

Wprowadź login i hasło

Polityka prywatnoś›ci

Podstawowe założenia:

Podstawowe cele, dla których gromadzone są dane osobowe:

Zakres udostę™pniania informacji o użytkownikach

KREO Design nie udostę™pnia żadnych informacji osobowych swoich klientów podmiotom trzecim. Jedynym wyją…tkiem może stanowić‡ zgoda jako udzielił‚ użytkownik na przekazanie swoich poufnych danych osobowych lub na wniosek organów uprawnionych do żą…dania takich informacji  - np. policja, prokuratura, są…dy, itp. -  w przypadku podejrzenia naruszenia obowiązują…cego prawa przez Użytkownika.

Hasła zabezpieczają…ce

Konto każdego użytkownika jest zabezpieczone hasł‚em. Dostę™p do konta i usł‚ug jest wię™c możliwy wyłcznie po prawidł‚owej autoryzacji, czyli poprawnym zalogowaniu się™ i wprowadzeniu hasł‚a. Naszym klientom zalecamy stworzyć‡ hasł‚o mają…ce przynajmniej 6 różnych znaków. Najlepiej, by był‚y to zarówno litery jak i cyfry.

Użytkownik ma prawo do zmiany hasł‚a w dowolnym momencie korzystania z usł‚ugi. W razie utraty hasł‚a (zapomnieniu) istnieje możliwość przypomnienia hasł‚a lub zostanie wysł‚ane nowe hasł‚o tymczasowe.

Zmiany w Polityce Prywatnoś›ci

KREO Design zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatnoś›ci. Wraz z każdą zmianą… nowa wersja Polityki Prywatnoś›ci pojawiać się™ bę™dzie z nową datą…, a nowo wprowadzone regulacje zostaną odpowiednio wyróżnione. Po zmianach w Polityce Prywatnoś›ci dalsze korzystanie z serwisu bę™dzie oznaczało akceptację… nowej wersji przez Użytkownika.

Ewentualne pytania

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wą…tpliwoś›ci zwią…zane z naszą Polityką Prywatnoś›ci, prosimy o kontakt pod adresem: biuro@kreator-online.pl

Kontakt

Wpisz swoje imię, nazwisko, adres email oraz treść wiadomości
Imię i nazwisko*
E-mail*
Treść wiadomości*
Przepisz kod* CAPTCHA Image  
Reload Image

KREO Design Mateusz Groszkowski


Gwiździny 15
13-300 Nowe Miasto Lubwaskie
NIP 877-139-78-38
TEL 721182619
E-mail biuro@kreator-online.pl